Uitgangspunten leden

Webshop Industriële Elektrotechniek
Webdiensten voor leden
 • Nieuwe artikelen voor nettoinkoopprijs + 5% behandelingstoeslag.
 • Leden kunnen hun voorraadartikelen aanbieden als Marktplaats webshopartikelen.
 • Storingsvoorraden pool.
 • Artikellevering met montage 24/7
 • Het vinden van uitgefaseerde artikelen/onderdelen.
 • Reparaties.
 • Uitgebreidere services op artikel/onderdeel niveau.
 • Informatie en links
 • Personeelsaanbod onderling berekend op compententietarief
Marktplaats Webshopartikelen
Dit zijn artikelen zoals; overtollige voorraden die mede door u aangeboden worden en met de verkopende partij verrekend bij verkoop.
Hierin zijn drie categorieën welke als volgt doorberekend:

 • Categorie N: artikelen in gesloten originele verpakking.
  – 5% onder netto inkoopprijs webshop + 5% behandelingstoeslag.
 • Categorie O: artikelen zonder verpakking niet gebruikt;
  -10% onder netto inkoopprijs webshop + 5% behandelingstoeslag.
 • Categorie T: gebruikt met 100% werkgarantie:
  -15% onder netto inkoopprijs webshop+ 5% behandelingstoeslag.
Storingsvoorraden pool
ISIE heeft de mogelijkheden om storingsvoorraden aan te houden waarbij bedrijven zich aansluiten in een “pool”. Het grote voordeel van het uitbesteden van een storingsvoorraad is dat het niet op de winst drukt als operationele kostenpost. Daarbij is het uitbesteden van storingsvoorraad een slimme goedkope oplossing om toch op tijd over goede onderdelen te beschikken.
Artikellevering met montage
Artikellevering met montage 24/7 gecombineerd met eerder genoemde storingsvoorraden pool geeft dit een buitengewone dekking en back-up van uw eigen storingsdienst.
Lidmaatschapkosten
De kosten van lidmaatschap zijn gebaseerd op de behandelingskosten.
In plaats van een toeslag van 10% wordt er een toeslag berekend van 5%. De lidmaatschapskosten wordt per kwartaal € 300,– per lid in rekening gebracht. Deze kosten zullen snel terugverdiend zijn door de prima inkoopcondities.
Personeel aanbod onderling In- & uitlenen
Voor leden is er een afgesloten vraag en aanbod site waarin kan worden aangegeven welke competentie men zoekt of aanbiedt.
In een competentie-tabel staan de tarieven die leden onderling berekenen vast.
Dit alles onder het motto van collegiaal In- & uitlenen.