Keuringen

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van uw medewerkers en bezoekers van uw bedrijf. In verband met deze veiligheid, even los van uw juridische aansprakelijkheid, bent u verplicht uw elektrotechnische installaties met regelmaat te laten inspecteren.Belangrijk, want veel verzekeringsmaatschappijen leggen in hun polisvoorwaarden vast dat de verzekeringnemer moet voldoen aan de eisen gesteld in de Nederlandse wetgeving, dus ook aan de eisen gesteld in de Arbo-wet. Zo zijn er onder meer richtlijnen vastgesteld voor het omgaan met en het beheer en onderhoud van elektrotechnische installaties, machines en handgereedschap .Daarnaast is de NEN 3140 van toepassing. Deze Nederlandse aanvulling op de Europese NEN-EN 50110-1 richtlijn stelt eisen aan het minimale veiligheidsniveau van laagspanningsinstallaties. Elektrische installaties en arbeidsmiddelen moeten volgens de norm regelmatig worden geïnspecteerd. Volgens de NEN 3140 moeten bestaande elektrische installaties regelmatig worden geïnspecteerd, waarbij moet worden uitgegaan van de veiligheidsbepalingen die van kracht waren bij de oorspronkelijke aanleg van de installatie. Belangrijk is dat de inspectie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke specialist die hierin een ruime ervaring heeft. Door de inspectie te laten uitvoeren door een certificaathouder bent u verzekerd van een onafhankelijke en deskundige uitvoering. De tijd tussen twee inspecties is volgens de huidige norm NEN 3140 afhankelijk van een aantal factoren. Voor het vaststellen van de inspectiefrequentie vindt u verder in dit artikel de criteria op basis waarvan dit word vastgesteld.