Onderhoud en Inspectie

Efficiënt en rendabel, zo moet het machinepark van elk (productie)bedrijf functioneren. Een goede onderhoudssystematiek is dan onontbeerlijk. Door gedegen onderhoud verlengt u namelijk de levensduur van een machine of installatie. Bovendien verkleint hierdoor de kans op ongewenste productie-stilstand en uitval. Betrouwbare bedrijfsmiddelen staan garant voor een consistente planning, kwaliteit en winst van uw bedrijf. Een weloverwogen onderhoudssystematiek zorgt ervoor dat storingen zoveel mogelijk worden voorkomen. Wij verzorgen elektrotechnisch onderhoud aan industriële installaties. Continuïteit en kwaliteitsbehoud zijn onze uitgangspunten bij het opstellen van een onderhoudsprogramma. Daarom wordt het onderhoud vooral verricht tijdens geplande stilstand.Zo is niet alleen uw productieproces efficiënt en rendabel, maar ook het onderhoud daaraan. Mocht u onverhoopt te maken krijgen met storing, dan kunt u altijd op ons rekenen. Met onze 24-uurs servicedienst kunnen we snel het proces weer op gang brengen.

Thermografische inspectie: De zorg voor veilige installaties die alle werkgevers vanuit de Arbowet krijgen opgelegd, verplichten hen de veiligheidsinspecties van NEN-EN 50110 & NEN 3140 uit te voeren. ISIE kan voor u deze inspecties uitvoeren in combinatie met thermografische inspectie. Beide inspecties richten zich op veiligheid en bedrijfszekerheid van elektrotechnische installaties. Onterecht wordt wel gedacht dat de spanningsloze metingen uit de NEN 3140 vervangen kunnen worden door het uitvoeren van een thermografische inspectie.